ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole, spolupracuje s pedagogy a dalšími školskými poradenskými zařízeními ( PPP, SPC ).

Výchovný poradce- Mgr. Martina Kvasničková

 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o mimořádně nadané žáky
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neúspěchem
 • metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení  IVP
 • spolupráce s kolegyněmi a asistentkami pedagoga 
 • spolupráce se speciálními pedagogickými pracovišti
 • poskytnutí odborné literatury a materiálů pro rodiče žáků s SPU

Školní metodik prevence- Mgr. Martina Kvasničková

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,...)
 • koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a s odbornými pracovišti
 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
 • konzultace s rodiči a pomoc při řešení problému

Konzultace po telefonické domluvě.

Telefon: 312 583 301,  734 301 241 Email: kvasnickova@zs-slatina.cz

 

Výuka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20