ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Družina

Vychovatelka ŠD: Sabina Hirni, telefon: 312 583 301

Školní družina je v provozu od 11.50 do 16.00 hodin.

Ranní dozor od 6.30 do 7.45 nabízíme i dětem, které nemohou být z kapacitních důvodů přijati do odpolední školní družiny.

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Kapacita školní družiny je 27 žáků. Přijetí do školní družiny není nárokové. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.

Stanovaná kritéria pro přijímání žáků do školní družiny jsou v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění novel, vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, a to do naplnění kapacity školského zařízení.

 1. Žáci 1. a 2. ročníku - všichni zájemci
 2. Žáci ostatních ročníků podle následujících kritérií:
 3. speciální vzdělávací potřeby žáka
 4. věk žáka (přednost má mladší žák)
 5. sourozenec ve ŠD
 6. žák dojíždí z okolní obce

Rodiče přijatých dětí vyplní zápisní lístek. Na zadní straně zápisního lístku uvedou:

 • čas odchodu
 • způsob odchodu /zda dítě odchází samo, nebo v doprovodu rodičů/ potvrdí svým podpisem.

Úplata

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu 100 Kč na 1 dítě za měsíc, pokud je přihlášeno k pravidelné docházce do ŠD alespoň na 3 dny v týdnu. 

Splatnost úplaty

Úplatu proveďte bankovním převodem na číslo účtu 0466564369/0800, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte, ročník, DRUŽINA (př. Jan Novák, 1., DRUŽINA).

Úplata je během školního roku rozdělena do dvou splátek:

 • za období září až prosinec se splatností do 30. 9.

  • 1 dítě - 400 Kč za pravidelnou docházku do ŠD alespoň na 3 dny v týdnu
 • za období leden až červen se splatností do 31. 1.

  • 1 dítě - 600 Kč za pravidelnou docházku do ŠD alespoň na 3 dny v týdnu

Na žádost zákonného zástupce může ředitelka školy stanovit splátkový kalendář. 

V případě, že zákonným zástupcům žáka jsou vypláceny opakovaně příspěvky v hmotné nouzi, může jim být úplata snížena nebo zcela prominuta.

Úplata je využívána na obnovu nábytku, hraček, koberců, nákup výtvarných potřeb, papírenského zboží apod.

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20