ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Informace o zápisu

Zápis do 1. ročníku ZŠ Slatina

Vážení rodiče,  zápis do 1. ročníku ZŠ Slatina pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu 6. dubna 2022 od 14 do 17 hodin.

K zápisu se registrujte na

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zs-slatina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3464

Koho se zápis týká?

K zápisu přijdou děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku a děti s odloženou školní docházkou z loňského školního roku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2022, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení. K zápisu s dítětem se dostavte i v tom případě, pokud budete žádat  o odklad povinné školní docházky. U zápisu získáte všechny informace a formulář nutný k podání žádosti o odklad školní docházky.

Kde se zápis koná?

Zápis proběhne v 1. třídě ZŠ Slatina

Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu si prosím vezměte rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz (případně další doklady o dítěti např. vyšetření pedagogicko-psychologické poradny).

Co škola nabízí?

Výuku podle vzdělávacího programu „Učíme se společně“

pěkné prostorné třídy, počítačovou vybavenost

systém péče o žáky s poruchami učení

výuku anglického jazyka od 3. třídy

školní družinu

obědy ve školní jídelně-výdejně

zájmovou činnost v kroužcích

venkovní sportovní hřiště a zahradu

zapojování do řady projektů

exkurze a výlety, výuku plavání

minimální preventivní program

systém schůzek pro rodiče

mimoškolní akce

Přijímací řízení v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb.

a) Zákonný zástupce vyplní Přihlášku k zápisu, kterou dostanete u zápisu.

b) K registraci dítěte je přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uvedeno v seznamu přijatých žáků. Seznam přijatých žáků bude do čtrnácti dnů zveřejněn na vchodových dveřích do budovy školy i na webových stránkách školy www.zs-slatina.cz. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis). Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení.

c) V případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy.

Jaké jsou konkrétní informace, pokud budeme žádat pro dítě odklad školní docházky?

1. Rodiče se musí dostavit s dítětem k řádnému zápisu, který absolvují v plném rozsahu tak jako děti, jejichž rodiče o odklad povinné školní docházky nežádají.

2. Rodiče vyplní písemnou žádost o odklad povinné školní docházky.

3. Dále je třeba absolvovat  vyšetření  v  pedagogicko-psychologické  poradně  (s akreditací MŠMT) a u dětského lékaře.

5. Výsledky vyšetření dodáte co nejdříve do školy.

6. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitelka školy doklad „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ".

7. Teprve po tomto řízení je vašemu dítěti odložen nástup do školy o 1 rok.

8. V následujícím školním roce se musí rodiče s dítětem, kterému byla odložena

školní docházka o jeden rok opět dostavit k zápisu.

Předčasné zařazení do ZŠ

Dítě, které dosáhne 6 let věku v době od září do června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínky přijetí:

a) U dítěte narozeného od září do konce prosince doporučující vyjádření školního poradenského pracoviště.

b) U dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školního poradenského zařízení a odborného lékaře.

Ve Slatině 8. 3. 2022                                                             Mgr. M. Kvasničková

 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20