ZŠ Slatina
Základní škola Slatina okres Kladno

Informace o zápisu

Zápis do 1. ročníku ZŠ Slatina

Vážení rodiče, milé děti,

zápis do 1. ročníku ZŠ Slatina pro školní rok 2022/2023 se bude konat ve středu 6. dubna 2020 od 13:30 do 17:00

K zápisu se registrujte na https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zs-slatina/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3464

Koho se zápis týká?

K zápisu přijdou děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku a děti s odloženou školní docházkou z loňského školního roku. K zápisu s dítětem se dostavte i v tom případě, pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky. Případně kontaktujte školu. U zápisu získáte všechny informace a formulář nutný k podání žádosti o odklad školní docházky.

Kde se zápis koná?

Zápis proběhne v 1. třídě ZŠ Slatina

Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu si prosím vezměte rodný list Vašeho dítěte a občanský průkaz (případně další doklady        o dítěti např. vyšetření pedagogicko-psychologické poradny).

Co škola nabízí?

Výuku podle vzdělávacího programu „Učíme se společně“

pěkné prostorné třídy, počítačovou vybavenost

systém péče o žáky s poruchami učení

výuku anglického jazyka od 3. třídy

školní družinu

obědy ve školní jídelně-výdejně

zájmovou činnost v kroužcích

venkovní sportovní hřiště a zahradu

zapojování do řady projektů

exkurze a výlety, výuku plavání

minimální preventivní program

systém schůzek a konzultací pro rodiče

mimoškolní akce

Přijímací řízení v souladu s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb.

Zapisovaným dětem je přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uvedeno v seznamu přijatých žáků. Seznam přijatých žáků bude do čtrnácti dnů zveřejněn na vchodových dveřích do budovy školy i na webových stránkách školy www.zs-slatina.cz. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Do spisu mohou zákonní zástupce během správního řízení kdykoliv nahlížet. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání (opis). Rozhodnutí o přijetí dítěte je oznámeno dnem zveřejnění. Právní moci nabývá uplynutím lhůty k odvolání (15 dnů) navazující na den vyvěšení.

V případě nepřijetí bude zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelstvím školy.

Jaké jsou konkrétní informace, pokud budeme žádat pro dítě odklad školní docházky?

1. Rodiče se dostaví s dítětem k řádnému zápisu, který absolvují v plném rozsahu tak jako děti, jejichž rodiče o odklad povinné školní docházky nežádají.

2. Rodiče vyplní písemnou žádost o odklad povinné školní docházky.

3. Dále je třeba absolvovat vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (s akreditací MŠMT)     a u dětského lékaře.

5. Výsledky vyšetření je třeba co nejdříve předat do školy.

6. Po předložení všech výše uvedených náležitostí vystaví ředitelka školy doklad „Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ".

7. Teprve po tomto řízení je vašemu dítěti odložen nástup do školy o 1 rok.

8. V následujícím školním roce se musí rodiče s dítětem, kterému byla odložena školní docházka o jeden rok opět dostavit k zápisu.

 

Ve Slatině 7. 3. 2024                                                             Mgr. M. Kvasničková

 

Škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Rychlý kontakt

Základní škola Slatina
okres Kladno
Slatina č.p. 124
273 26 Olovnice

Ředitelka školy:
Mgr. Martina Kvasničková
312 583 301
kvasnickova@zs-slatina.cz

Časový harmonogram

1. hodina 08:10 - 08:55
2. hodina 09:05 - 09:50
3. hodina 10:10 - 10:55
4. hodina 11:05 - 11:50
5. hodina 12:00 - 12:45
6. hodina 12:50 - 13:30
7. hodina 13:35 - 14:20